Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2019. aasta detsembri lõpu seisuga on 1.3470 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0.97%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ja aasta lõpus toimunud varade hindamised ning muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. Kokkuvõte varade hindamiste kohta avaldatakse Fondi kodulehel hiljemalt 5. nädalal. Detailsemat teavet hindamiste tulemuste ja portfelli tootluse kohta esitatakse Fondi aastaaruandes. Fond teenis 2019. aasta detsembris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 1,395 tuhat eurot.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com