Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta mai lõpu seisuga on 1,3457 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0,68%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ning muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. EPRA NAV 2020. aasta mai lõpu seisuga on 1,4355 eurot ühiku kohta, mis tähendab +0,61% -list kasvu võrreldes viimase kuuga. Fond teenis 2020. aasta mais auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 924 tuhat eurot.

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi fondivalitseja jätkab aktiivset pandeemia majandusliku mõju jälgimist ning hindab regulaarselt Fondi nõudeid ja võimalikke allahindlusi üürnikele. 2020. aasta mai lõpus oli fondil piisavalt raha (5 508 tuhat eurot), et katta oma likviidsusvajadused COVID-19 pandeemia perioodil.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com