Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta märtsi lõpu seisuga on 1.3452  eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0.88%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ning muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. EPRA NAV 2020. aasta märtsi lõpu seisuga on 1,4349 eurot ühiku kohta, mis tähendab +0,67% -list kasvu võrreldes viimase kuuga.

Fond teenis 2020. aasta märtsis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 1,021 tuhat eurot. 2020. aasta esimese kvartali lõpus oli Fondil piisavas koguses raha ja raha ekvivalente (9,384 tuhat eurot), mis on olemas Fondi likviidsusvajaduste katmiseks COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorras. Lisateave avaldatakse 2020. aasta esimese kvartali aruandes.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com