Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta novembri lõpu seisuga on 1,2088 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0,66%. Fondi kogu puhasväärtus kasvas kuuga 144,6 miljoni euroni. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ja muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA vähenes 2020. aasta novembri lõpu seisuga 1,2937 euroni osaku kohta, mis tähendab +0,59% kasvu viimase kuuga.

Aasta esimese 11 kuu konsolideeritud puhas renditulu ulatus 18,4 miljoni euroni, ületades eelmise aasta sama perioodi renditulu 1,0 miljoni euro ehk +5,5% võrra (17,4 miljonit eurot 30. novembril 2019. aastal lõppenud üheteistkümne kuu jooksul). Tugeva kasvu taga olid Galerija Centrs`i ja North Star`i omandamised, millel oli positiivne mõju Fondi renditulu kasvule 2020. aastal (võrreldes 2019. aastaga), ehkki renditulu kasv 2020. aastal aeglustus üürnikele antud abistamismeetmete tõttu COVID-19 pandeemia ajal. Fond teenis 2020. aasta novembris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,9 miljonit eurot.

2020. aasta novembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 12,4 miljonit eurot (31. detsember 2019: 9,8 miljonit eurot), mis näitab tugevat likviidsuspositsiooni. 3,1 miljoni euro jaotamine investoritele 2020. aasta novembris mõjutas raha ja raha ekvivalentide vähenemist kuu jooksul. Fondi juhtkond jälgib aktiivselt nõuete laekumist. Nõuded üürnike vastu püsisid novembri lõpus tavapärasel tasemel, 1,6 miljoni euro juures.

30. novembri 2020 seisuga oli Fondi portfelli õiglane väärtus kokku 348,4 miljonit eurot (31. detsember 2019: 358,9 miljonit eurot), samas kui üüritav netopind oli 153 351 ruutmeetrit. Fond on investeerinud täiendavaid 0,4 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2020. aasta novembris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com