Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta septembri lõpu seisuga on 1,2247 eurot osaku kohta. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 138,9 miljoni euroni. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0.54%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ja negatiivselt muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA kasvas 2020. aasta septembri lõpu seisuga 1,3137 euroni osaku kohta, mis tähendab +0.59% kasvu võrreldes eelmise kuuga.

Aasta esimese 9 kuu konsolideeritud puhas renditulu ulatus 15,2 miljoni euroni, ületades eelmise aasta sama perioodi renditulu 1,6 miljoni euro ehk +11,8% võrra (13,6 miljonit eurot 30. septembril 2019. aastal lõppenud üheksa kuu jooksul). Tugeva kasvu taga olid Galerija Centrs`i ja North Star`i omandamised, millel oli positiivne mõju Fondi renditulu kasvule 2020. aastal (võrreldes 2019. aastaga), ehkki renditulu kasv 2020. aastal aeglustus üürnikele pakutud abistamismeetmete tõttu COVID-19 pandeemia ajal. COVID-19 kriisi otsene mõju 2020. aasta septembri puhtale renditulule piirdus enim kannatanud üürnike ajutise üürisoodustusega 0,1 miljoni euro ulatuses, mis on oluliselt vähem võrreldes teise kvartaliga 2020. Fond teenis 2020. aasta septembris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,8 miljonit eurot.

2020. aasta septembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 8,4 miljonit eurot (31. detsember 2019: 9,8 miljonit eurot), mis näitab tugevat likviidsuspositsiooni. Üüri kogumismäärade paranemine mõjutas positiivselt Fondi sularahajääki septembris 2020. Kokku kasvasid Fondi sularaha ja raha ekvivalendid septembri 2020 jooksul 1,3 miljoni euro võrra. Pärast edukaid läbirääkimisi üürnikega on Fondi juhtkond suutnud vähendada nõudeid üürnike vastu 3,3 miljonilt eurolt 2020. aasta mai lõpus 1,4 miljoni euroni 2020. aasta septembri lõpu seisuga, mis on tavapärane määr.

30. septembri 2020. aasta seisuga oli Fondi portfelli õiglane väärtus kokku 347,2 miljonit eurot (31. detsember 2019: 358,9 miljonit eurot), samas kui üüritav netopind oli 153 351 ruutmeetrit. Fond on investeerinud täiendavad 0,4 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2020. aasta septembris.

Finantskalendri muudatus:

Baltic Horizon Fondi 2020. aasta III kvartali vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) avalikustatakse 49. nädalal. Varasemalt oli aruande avaldamise ajaks planeeritud 46. nädal. Uuendatud finantskalender on saadaval Baltic Horizon Fondi kodulehel.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com