Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta detsembri lõpu seisuga on 1,1082 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +5,63%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 132,6 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutasid otseselt renditegevusest teenitud rahavood ning portfelli kinnisvarainvesteeringute aastalõpu positiivsed ümberhindamised. EPRA NRV 2021. aasta detsembri lõpu seisuga on 1,1884 eurot osaku kohta, mis tähendab +5,72% kasvu võrreldes eelmise kuuga.

31. detsembri 2021 seisuga kasvas Baltic Horizon Fondi portfelli õiglane väärtus 327,4 miljoni euroni (31. detsember 2020: 340,0 miljonit). 2021. aasta detsembris kasvas portfelli väärtus 7,1 miljonit eurot (+2,2% portfelli väärtusest). Portfelli hindamised viidi läbi iseseisva kinnisvara hindaja Colliers poolt. Portfelli investeerimisobjektide väärtused kasvasid peamiselt tuleviku rahavoo prognooside ning enamiku bürooobjektide väljumistootluste paranemise tõttu. Kokkuvõte varade hindamiste kohta avaldatakse Fondi kodulehel käesoleva aasta 6. nädalal. Detailsemat teavet hindamiste ja portfelli tootluse kohta esitatakse Fondi aastaaruandes.

Fondi 2021. aasta detsembri auditeerimata konsolideeritud tulu äritegevusest oli 1,4 miljonit eurot, mille sees oli ka Läti riigi poolne toetus. Detsembris kasutas Fond Läti riigi COVID-19 toetust 0,4 miljoni euro ulatuses, et osaliselt toetada Galerija Centrs üürnikke novembris aset leidnud sulgemiste tõttu. Fond teenis detsembris 2021 auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 7,0 miljonit eurot. Terve 2021. aasta lõikes jõudis Fond kasumisse teenides puhaskasumit 1,4 miljonit eurot (2020: kahjum -13,5 miljonit eurot).

2021. aasta detsembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 16,1 miljonit eurot (30. november 2021: 19,6 miljonit eurot). Raha hulk vähenes veidi arendusprojektidesse investeerimise ning pangalaenude osalise tagasimakse tõttu. Fond plaanib uuel aasta jätkuvalt investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.

31. detsember 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht kasvanud aasta jooksul 346,4 miljoni euroni (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 1,2 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni 2021. aasta detsembris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com