Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga on 1.1442 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0,41%. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 136,9 miljoni euroni. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ja muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA kasvas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga 1,2270 euroni osaku kohta, mis tähendab +0.42% kasvu viimase kuuga.

2021. aasta esimese kuu auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,3 miljonit eurot, mis vastab üüritulu neto vähenemisele võrreldes eelmise kuuga 0,3 miljoni euro võrra (1,6 miljonit eurot 2020. aasta detsembris). Renditulude kasv aeglustus peamiselt üürnikele kehtestatud abimeetmete- ja madalamatele käiberentide tõttu, mis tulenesid COVID-19-ga seotud kaubanduskeskuste sulgemisest Baltikumis. Fond teenis jaanuaris 2021 auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,6 miljonit eurot.

2021. aasta jaanuari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 13,1 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Vaatamata Baltikumi teise COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib Fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu. Nõuded üürnike vastu 2021. aasta jaanuaris veidi kasvasid 1,8 miljoni euroni. Fondi juhtkond jälgib aktiivselt laekumisi üürnikelt.

31. jaanuar 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 356,3 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavad 0,5 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta jaanuaris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com