Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta juuli lõpu seisuga on 1,0398 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on langenud -0,39%. Fondi kogu puhasväärtus kahanes kuuga 124,4 miljoni euroni. NAVi mõjutas peamiselt 1,3 miljoni euro suurune deklareeritud jaotus osakuomanikele. Deklareeritud dividendide jaotamise kaotades oleks NAVi kasv kuude jooksul äritegevuse tulemustest olnud +0,66% võrreldes eelmise kuuga. EPRA NRV 2021. aasta juuli lõpu seisuga kahanes 1,1137 euroni osaku kohta, mis tähendab -0,35% langust viimase kuuga.

2021. aasta juuli auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,6 miljonit eurot, mis vastab üüritulu neto vähesele vähenemisele võrreldes eelmise kuuga 0,1 miljoni euro võrra (1,7 miljonit eurot 2021. aasta juunis). Renditulu muutust mõjutasid peamiselt kaubanduskeskuste üürnikele antud ajutised allahindlused, kuigi allahindluste suurus on 2021. aasta juunis-juulis vähenenud võrreldes 2021. aasta jaanuari-maiga. Fond kajastas 2021. aasta juuli auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,8 miljonit eurot. Täituvus oli 31. juuli 2021 seisuga tugev 93,4%. Üldine üüri kogumine oli positiivne ning 2021. majandusaasta jooksul on seni kogutud 90,5% üüriarvetest.

2021. aasta juuli lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 16,2 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib ülejäänud aasta jooksul investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse. Nõuded ostjate vastu vähenesid kuu jooksul 0,3 miljoni euro võrra ja jõudsid 2021. aasta juuli lõpus 2,0 miljoni euroni. Vaatamata COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib Fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu.

31. juuli 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 348,0 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,6 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta juulis.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com