2021. aasta juuni auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,7 miljonit eurot, mis vastab märkimisväärsele üüritulu neto suurenemisele võrreldes eelmise kuuga 0,5 miljoni euro võrra (1,2 miljonit eurot 2021. aasta mais). Renditulude kasvu mõjutas tugevalt fondi kaubanduskeskuste tugev taastumine pärast COVID-19 piirangute kaotamist Baltikumis. Viimastel kuudel on kaubanduskeskuste käive ja külastatavus kasvanud. Kontorisegmendi puhas renditulu jäi kuuga stabiilseks. Fond kajastas 2021. aasta juuni auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 12,3 miljonit eurot. Täituvus oli 30. juuni 2021 seisuga tugev 94,0%. Üldine üüri kogumine oli positiivne ning 2021. majandusaasta jooksul on seni kogutud 89,5% üüriarvetest.

2021. aasta juuni lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 15,5 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib ülejäänud aasta jooksul investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse. Vaatamata COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib Fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu.

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta juuni lõpu seisuga on 1,0439 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on langenud -8.93%. Fondi kogu puhasväärtus kahanes kuuga 124,9 miljoni euroni. NAVi mõjutas suuresti kinnisvarainvesteeringute väärtuse langus, mis oli tingitud COVID-19 tõttu langetatud prognoosidest ning kus kasutati konservatiivsemaid vaateid rahavoogudele, millest tulenevalt langes portfelli väärtus. Negatiivse mõju puhasväärtusele kompenseeris kinnisvarainvesteeringute tugev renditulude taastumine. EPRA NRV 2021. aasta juuni lõpu seisuga kahanes 1,1176 euroni osaku kohta, mis tähendab -9.01% langust viimase kuuga.

2021. aasta juunist viib portfelli hindamise läbi uus sõltumatu kinnisvarahindaja Colliers (varem Newsec Baltics). 30. juuni 2021 seisuga vähenes Baltic Horizon Fundi portfelli õiglane väärtus 328,4 miljoni euroni (31. detsember 2020: 340,0 miljonit). 2021. aasta juunis põhjustas portfelli ümberhindlus õiglase väärtuse kadu 14,3 miljonit eurot (-4,1% portfelli väärtusest) peamiselt jaemüügiturgude üüridega seotud ebakindluse tõttu, mille põhjustas COVID-19 pandeemia ja arendusprojektide ajutine devalveerimine. Oodatakse, et arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamine paraneb pärast kõigi kavandatud tööde lõppu ja üürituru taastumisel COVID-19 pandeemiast. Kiired vaktsineerimised ja leevendatud  piirangud peaksid eelseisvatel kuudel olema kinnisvara hindamiste jaoks tugevaks pöördepunktiks. Võrreldes varasemate hindamistega oli portfelli langus tingitud peamiselt renditulu ja rahavoogude prognooside korrigeerimisest. Muud eeldused jäid 2020. aasta lõpu hinnangutega sarnaseks. Kinnisvara hindamiste kokkuvõte avaldatakse fondi veebilehel. Lisateavet esitatakse poolaastaaruandes.

30. juuni 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 346,9 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com