Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta septembri lõpu seisuga on 1,0539 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,70%. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 126,1 miljoni euroni. NAVi mõjutas positiivselt kinnisvara renditegevusest teenitud rahavoog. EPRA NRV 2021. aasta septembri lõpu seisuga on 1,1273 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,60% kasvu viimase kuuga.

2021. aasta septembri auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,6 miljonit eurot, mis näitab eelmise kuuga võrreldes üüritulu 0,1 miljoni eurost kasvu (1,5 miljonit eurot 2021. aasta augustis). Renditulu muutust mõjutas peamiselt üüritulude taastumine kaubanduskeskustes, pärast üürnikele antud üürisoodustusi. Fond teenis 2021. aasta septembris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,7 miljonit eurot.

Alates 1. septembrist 2021 on Fondi partneriteks CBRE Baltics ja Censeo kes hakkavad pakkuma kinnisvarahaldamise, maakler- ja raamatupidamisteenuseid kogu fondi portfellile. Censeo osutab teenuseid Leedu ärikeskustele Duetto ja North Star, samuti ärikeskusele Domus Pro. CBRE Baltics osutab teenuseid ülejäänud portfellile.

2021. aasta septembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 14,6 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib ülejäänud aasta jooksul investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.

30. september 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 349,5 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 1,2 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta septembris.

2020. aasta lõpus algatas fondi juhtkond Europa ostukeskuses renoveerimisprojekti, mille eesmärk on luua keskusele uus kontseptsioon, mis sobiks kasvava südalinna äripiirkonnaga ning vastaks klientide vajadustele COVID-19 järgses maailmas. Fond plaanib investeerida Europa ostukeskuse uuendamisse umbes 5.7 miljonit eurot.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com