Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta veebruari lõpu seisuga on 1,1416 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -0.23%. Fondi puhasväärtuse vähenemine on seotud osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 1,3 miljonit eurot. Arvestamata väljamaksete mõju Fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog mõjutanud puhasväärtust +0.73% võrra võrreldes eelmise kuuga. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA kasvas 2021. aasta veebruari lõpu seisuga 1,2233 euroni osaku kohta, mis tähendab -0.31% langust viimase kuuga.

2021 aasta veebruari auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,5 miljonit eurot, mis näitab üüritulu kasvu võrreldes eelmise kuuga 0,2 miljoni euro võrra (1,3 miljonit eurot 2021. aasta jaanuaris). Edukad läbirääkimised üürnikega viisid 2021. aasta veebruaris üüritulu kasvuni pärast märkimisväärseid üürisoodustusi kõige rohkem mõjutatud üürnikele jaanuaris. Fondi juhtkond on edukalt sõlminud mitme üürnikuga võla tagasimaksegraafikud, mille tulemuseks on osaline halbade laenude tühistamine. Fond teenis 2021. aasta veebruaris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,8 miljonit eurot.  

2021. aasta veebruari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 11,5 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantsilist paindlikkust. 1,3 miljoni euro jaotamine investoritele 2021. aasta veebruaris oli peamine põhjus raha ja raha ekvivalentide vähenemisele kuu jooksul. Vaatamata teise COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele Baltikumis, teenib Fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu.

28. veebruar 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 355,5 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavad 0,4 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta veebruaris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com