Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta aprilli lõpu seisuga on 1,1086 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -0,25%. Puhasväärtuse langust mõjutas peamiselt osakuomanikele deklareeritud väljamakse summas 1,6 miljonit eurot. Fondi kogu puhasväärtus vähenes 132,6 miljoni euroni. Kui välistada välja kuulutatud dividendide väljamakse, oleks NAVi kasv äritegevuse tulemustest eelmise kuuga võrreldes kasvanud +0,92%. EPRA NRV 2022. aasta aprilli lõpu seisuga on 1,1859 eurot osaku kohta, mis tähendab -0,36% langemist viimase kuuga.

2022. aasta aprilli auditeerimata konsolideeritud üüritulu kasvas eelmise kuuga võrreldes 1,5 miljoni euroni (1,4 miljonit eurot 2022. aasta märtsis). Portfelli tootlus paraneb jätkuvalt tänu netorenditulu taastumisele kaubanduskeskuste segmendis. Aprillis sai Fond Läti riigilt toetust 0,3 miljoni euro ulatuses, et osaliselt hüvitada Galerija Centrsi COVID-19 pandeemiast tulenevad kahjud. Fond teenis 2022. aasta aprillis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,9 miljonit eurot.

2022. aasta aprilli lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 11,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib tuleva aasta jooksul jätkuvalt investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.

30. aprill 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 346,8 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 1,1 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni 2022. aasta aprillis.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com