Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta augusti lõpu seisuga on 1,1224 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,84%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 134,3 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutasid renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. EPRA NRV 2022. aasta augusti lõpu seisuga on 1,2012 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,48% kasvu viimase kuuga.

2022. aasta augusti auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,4 miljonit eurot, mis on püsinud kuu jooksul stabiilsena (1,4 miljonit eurot 2022. aasta juulis). Augustis kajastas fond üüritulu +5,26% kasvu, samas puhta üüritulu kasvu pidurdas veidi energiahindade tõus. Fond teenis 2022. aasta augustis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,6 miljonit eurot.

2022. aasta augusti lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,5 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fondil on selleks aastaks lõpetatud suurem osa planeeritud investeeringutest arendusprojektidesse.

31. august 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 348,4 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,6 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni lõpuleviimisele 2022. aasta augustis. Meraki büroohoone võeti kasutusele 2022. aasta augustis ning esimesed üürnikud kolisid ruumidesse 2022. aasta septembris. Meraki büroohoonest saadav üüritulu aitab kaasa lähikuude üüritulu kasvule.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com