Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta detsembri lõpu seisuga on 1,1172 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -2,1%. Fondi kogu puhasväärtus on 133,7 miljonit eurot. NAVi langust mõjutasid peamiselt portfelli kinnisvarainvesteeringute aastalõpu ümberhindamised ning Europa keskuse parkimismaja osaluse müük. EPRA NRV 2022. aasta detsembri lõpu seisuga on 1,1865 eurot osaku kohta, mis tähendab -2,6% langust viimase kuuga.

2022. aasta lõpu portfelli hindamised viidi läbi iseseisva kinnisvara hindaja Colliers poolt. Fondi portfelli õiglane väärtus veidi kahanes ning oli 333,1 miljonit eurot (30. juuni 2022: 335,6 miljonit). Võrreldes eelmiste hindamistega, mõjutasid portfelli väärtuse muutust peamiselt rahavoogude eeldused, mis on seotud kõrge inflatsiooniga kogu Euroopas ja diskontomäärade mõningane tõus. Kokkuvõte varade hindamiste kohta avaldatakse Fondi kodulehel. Detailsemat teavet hindamiste ja portfelli tootluse kohta esitatakse Fondi kvartali aruandes.

Fondi 2022. aasta detsembri auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,5 miljoni euroni (1,4 miljonit eurot 2022. aasta novembris). Portfelli positiivseid üüritulemusi mõjutasid peamiselt käibe üüri arvesse võtmine ning suurem kulude katvus üürnike poolt. Fond arvestas 2022. aasta detsembri kuus auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 3,3 miljonit eurot. Terve 2022. aasta lõikes teenis Fond puhaskasumit 4,0 miljonit eurot (2021: kasumit 1,4 miljonit eurot).

2022. aasta detsembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,3 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot. Fond on investeerinud täiendavalt 0,4 miljonit eurot Galerija Centrsi toiduhalli käimasolevasse renoveerimisse. Tegevuskulud kaetakse täielikult renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

31. detsember 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 344,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com