Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta jaanuari lõpu seisuga on 1,1150 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,61%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 133,4 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutasid renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. EPRA NRV 2022. aasta jaanuari lõpu seisuga on 1,1959 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,63% kasvu võrreldes eelmise kuuga.

2022. aasta jaanuari auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,4 miljonit eurot, mis näitab eelmise kuuga võrreldes 0,5 miljoni eurost kasvu (0,9 miljonit eurot 2021. aasta detsembris). Galerija Centrsi avamine, üüride indekseerimine ja paranenud tulemused vakantse pinna välja üürimisel tõid üüritulus kuuga 46,4% kasvu. Üüritulu vähenemist 2021. aasta detsembris mõjutasid peamiselt ajutised allahindlused Galerija Centrs ostukeskuses, mis tekkisid novembri sulgemisest. Fond teenis 2022. aasta jaanuaris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,7 miljonit eurot.

2022. aasta jaanuari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 15,1 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib tuleva aasta jooksul jätkuvalt investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.

31. jaanuar 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 346,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 1,5 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni 2022. aasta jaanuaris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com