Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta juuni lõpu seisuga on 1,1215 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,54%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 134,2 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutas renditegevusest teenitud positiivsed rahavood ja kinnisvarainvesteeringute positiivne ümberhindlus aasta keskel. EPRA NRV 2022. aasta juuni lõpu seisuga on 1,2015 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,71% kasvu viimase kuuga. EPRA NRV jätab NAV arvestusest välja edasilükkunud tulumaksukohustuse ja finantsinstrumentide õiglase väärtuse.

2022. aasta juuni auditeerimata konsolideeritud üüritulu veidi vähenes eelmise kuuga võrreldes 1,5 miljoni euroni (1,6 miljonit eurot 2022. aasta mais). Vähenemine on peamiselt seotud rekonstrueerimisega seoses Europa ostukeskuse üürnikele antud üürisoodustustega. Teised kinnisvaraobjektid ületasid enamasti mai tulemusi. Fond teenis 2022. aasta juunis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,5 miljonit eurot. Hindamisest ja tegevustulemustest saadud kasum tasaarvestati Leedu kinnisvaraobjektide edasilükkunud tulumaksu kajastamisega pärast Leedu kinnisvara väärtuse olulist paranemist.

2022. aasta juuni lõpus viis portfelli uued hindamised läbi sõltumatu kinnisvarahindaja Colliers. 30. juuni 2022 seisuga kasvas Baltic Horizon Fundi portfelli õiglane väärtus 335,6 miljoni euroni (31.detsember 2021: 327,4 miljonit eurot). 2022. aasta juunis tõi portfelli ümberhindlus õiglase väärtuse kasumi 0,2 miljonit eurot (+0,1% portfelli väärtusest). Võrreldes varasemate hindamistega mõjutasid portfelli väärtuse muutust peamiselt suurenenud üüride indekseerimine ja rahavoogude eeldused, mis on seotud kõrge inflatsiooniga kogu Euroopas. Vara hinnangute kokkuvõte avaldatakse fondi kodulehel. Täpsem info tuleb poolaasta vahearuandes.

2022. aasta juuni lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 8,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib tuleva aasta jooksul jätkuvalt investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.

30. juuni 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 347,5 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 1,1 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni 2022. aasta juunis. Juuni lõpuks on suurem osa Europa ostukeskuse rekonstrueerimistöödest lõppenud ning uute üürnikega renoveeritud alad on nüüd külastajatele avatud.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com