Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta mai lõpu seisuga on 1,1155 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,62%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 133,5 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutas renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. EPRA NRV 2022. aasta mai lõpu seisuga on 1,1930 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,61% kasvu viimase kuuga.

2022. aasta mai auditeerimata konsolideeritud üüritulu kasvas eelmise kuuga võrreldes 1,6 miljoni euroni (1,5 miljonit eurot 2022. aasta aprillis). Kasvav täitumus ja kahanevad üürisoodustused kaubanduskeskuste segmendis viitavad netorenditulu tugevale taastumisele. Fond teenis 2022. aasta mais auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,8 miljonit eurot.

2022. aasta mai lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 9,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib tuleva aasta jooksul jätkuvalt investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.

31. mai 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 346,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 1,1 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni 2022. aasta mais.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com