Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta märtsi lõpu seisuga on 1,1114 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,71%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 133,0 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutas renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. EPRA NRV 2022. aasta märtsi lõpu seisuga on 1,1902 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,53% kasvu viimase kuuga.

2022. aasta märtsi auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,4 miljonit eurot, mis on püsinud kuu jooksul stabiilsena (1,4 miljonit eurot 2022. aasta jaanuaris ja veebruaris). Allahindluste suurus on 2022. aasta I kvartalis vähenenud võrreldes perioodidega, mil kehtisid ranged COVID-19 piirangud. Fond teenis 2022. aasta märtsis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,6 miljonit eurot. Täituvus oli 31. märtsi 2022 seisuga tugev – 92,4% (31. detsember 2021: 92,1%).

2022. aasta märtsi lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 10,5 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib tuleva aasta jooksul jätkuvalt investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.

31. märts 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 345,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 2,0 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni 2022. aasta märtsis.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com