Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta novembri lõpu seisuga on 1,1408 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,21%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 136,5 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutasid peamiselt renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. EPRA NRV 2022. aasta novembri lõpu seisuga on 1,2182 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,39% kasvu viimase kuuga.

2022. aasta novembri auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,4 miljoni euroni (1,6 miljonit eurot 2022. aasta oktoobris). Portfelli tulemusi mõjutasid peamiselt kõikumised kommunaalteenuste hindades. Fond teenis 2022. aasta novembris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,5 miljonit eurot.

2022. aasta novembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 4,6 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot). Fondil on selleks aastaks lõpetatud suurem osa planeeritud investeeringutest arendusprojektidesse. Tegevuskulud kaetakse täielikult renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

30. november 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 349,3 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com