Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta oktoobri lõpu seisuga on 1,1384 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,34%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 136,2 miljoni euroni. Kui mitte arvestada tuletisinstrumentide väärtuse bilansilist muutust, on NAV äritegevuse tulemustest eelmise kuuga võrreldes kasvanud +0,50%. NAVi kasvu mõjutasid peamiselt renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. EPRA NRV 2022. aasta oktoobri lõpu seisuga on 1,2135 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,53% kasvu viimase kuuga.

2022. aasta oktoobri auditeerimata konsolideeritud üüritulu kasvas kuuga 10,2% ja ulatus 1,6 miljoni euroni (1,5 miljonit eurot 2022. aasta septembris). Portfelli tulemusi mõjutas energiahindade langus võrreldes septembrikuuga ning vähenenud omaniku kulud tänu suuremale täitumusele kui ka üleüldine renditulu kasv portfellis. Fond teenis 2022. aasta oktoobris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,7 miljonit eurot.

2022. aasta oktoobri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 4,5 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot). Fondil on selleks aastaks lõpetatud suurem osa planeeritud investeeringutest arendusprojektidesse. Tegevuskulud kaetakse täielikult renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

31. oktoober 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 348,9 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,1 miljonit eurot Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni lõpuleviimisele ja 0,3 miljonit eurot Galerija Centrsi ostukeskuse toiduhalli rekonstruktsiooni 2022. aasta oktoobris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com