Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta septembri lõpu seisuga on 1,1345 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +1,08%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 135,7 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutasid renditegevusest teenitud positiivsed rahavood ning tuletusinstrumentide väärtuse muutus. EPRA NRV 2022. aasta septembri lõpu seisuga on 1,2071 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,49% kasvu viimase kuuga.

2022. aasta septembri auditeerimata konsolideeritud üüritulu kasvas kuuga 2,8% ja ulatus 1,5 miljoni euroni (1,4 miljonit eurot 2022. aasta augustis). Portfelli tulemusi mõjutas samuti energiahindade langus võrreldes augustikuuga. Fond teenis 2022. aasta septembris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,6 miljonit eurot.

2022. aasta septembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 4,9 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot). Fondil on selleks aastaks lõpetatud suurem osa planeeritud investeeringutest arendusprojektidesse. Tegevuskulud kaetakse täielikult renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

30. september 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 349,2 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,3 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni lõpuleviimisele 2022. aasta septembris. Meraki büroohoone võeti kasutusele septembris 2022 ning esimesed üürnikud kolisid ruumidesse 2022. aasta septembris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com