Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta aprilli lõpu seisuga on 1,1181 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,2%. Fondi kogu puhasväärtus on 133,8 miljonit eurot. EPRA NRV 2023. aasta aprilli lõpu seisuga on 1,1695 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,2% kasvu viimase kuuga.

Fondi 2023. aasta aprilli auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,3 miljoni euroni (1,4 miljonit eurot 2023. aasta märtsis). Fond kajastas 2023. aasta aprilli kuus auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,3 miljonit eurot.

2023. aasta aprilli lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 6,9 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,1 miljonit eurot Meraki üürniku sisustustöödele. Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

30. aprill 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 324,7 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com