Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta augusti lõpu seisuga on 0,9863 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -0,4%. Fondi kogu puhasväärtus on 118,0 miljonit eurot. NAVi langust mõjutas peamiselt võlakirjade ennetähtaegse lunastamise preemiast tingitud kõrgemad finantseerimiskulud. EPRA NRV 2023. aasta augusti lõpu seisuga on 1,0196 eurot osaku kohta.

2023. aasta augusti auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,1 miljoni euroni. Fondi varahaldusmeeskond peab läbirääkimisi lõplike tingimuste üle Upmalas Biroji uue ankurrentnikuga, et 2023. aasta augustis vabanenud SEB panga ruumid uuel aastal täita. Fond teenis 2023. aasta esimese kaheksa kuuga konsolideeritud üüritulu 10,7 miljonit eurot. Võrreldav netoüüritulu kasvas 7,2% 9,2 miljoni euroni (2022. aasta kaheksa kuud: 8,6 miljonit eurot). Võrdlusandmed ei sisalda 2023. aastal müüdud Domus PRO ja Duetto puhast üüritulu. Fond kajastas 2023. aasta augustis auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 0,3 miljonit eurot.

2023. aasta augusti lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 7,9 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Augustis on fond edukalt refinantseerinud Kontor SIA laenu aastani 2028, vähendades esialgset laenu 1,2 miljoni euro võrra. Fond on investeerinud täiendavalt 0,2 miljonit eurot renoveerimisprojektidesse, millest suurim summa investeeriti Galerija Centrsi uue ankurrentniku Arket sisustustöödele. Rahvusvaheline moebränd Arket avab enda esimese kaupluse Lätis 2023. aasta novembris. Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

31. august 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 269,1 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com