Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta detsembri lõpu seisuga on 0,9156 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -6,7%. Fondi kogu puhasväärtus on 109,5 miljonit eurot (30. november 2023: 117,4 eurot). NAVi langust mõjutas peamiselt kinnisvarainvesteeringute aastalõpu ümberhindlus. EPRA NRV 2023. aasta detsembri lõpu seisuga on 0,9538 eurot osaku kohta.

2023. aasta detsembri lõpus viisid portfelli uued hindamised läbi sõltumatud kinnisvarahindajad. 31. detsember 2023 seisuga kahanes Baltic Horizon Fundi portfelli õiglane väärtus 250,4 miljoni euroni (30. juuni 2023: 255,7 miljonit eurot). Võrreldes varasemate hindamistega mõjutasid portfelli väärtuse muutust peamiselt väljumise kapitalisatsioonimäärade ja kaalutud keskmise kapitalihinna (WACC) ülespoole korrigeerimine intressimäärade (EURIBOR) tõusu tõttu. Hindamiste kokkuvõte avaldatakse fondi kodulehel. Täpsem info avaldatakse kvartali vahearuandes.

Fond teenis 2023. aasta detsembris konsolideeritud puhast renditulu 1,0 miljonit eurot (november 2023: 1,0 miljonit eurot). Fond teenis 2023. aasta kaheteistkümne kuuga konsolideeritud puhast renditulu 14,6 miljonit eurot. Peamiste 2023. aasta lõpus sõlmitud uute lepingute üüritulu, enam kui 8000 m2 suuruse üldpinnale, hakatakse arvestama 2024. aasta märtsist.

2023. aasta detsembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 6,2 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot).

31. detsember 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 261,1 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, FacebookX ja YouTube keskkondades.