Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta jaanuari lõpu seisuga on 1,1176 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,03%. Fondi kogu puhasväärtus on 133,7 miljonit eurot. NAVi kasvu mõjutasid peamiselt renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. Positiivseid tulemusi vähendas jaanuaris peaaegu samaväärselt rahavoogude tuletisinstrumentide bilansiline väärtuse muutus. EPRA NRV 2023. aasta jaanuari lõpu seisuga on 1,1906 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,35% kasvu viimase kuuga.

Fondi 2023. aasta jaanuari auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,4 miljoni euroni (1,5 miljonit eurot 2022. aasta detsembris). Neto üüritulu mõjutas peamiselt energiahindade kõikumisest tulenevad kõrgemad mittekaetavad kinnisvarakulud. 2023. aasta üüride indekseerimise positiivne mõju peaks olema lähikuudel siiski märgatav. Fond teenis 2023. aasta jaanuari kuus auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,4 miljonit eurot.

2023. aasta jaanuari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 3,8 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,4 miljonit eurot Galerija Centrsi toiduhalli käimasolevasse renoveerimisse. Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

31. jaanuar 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 342,3 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com