Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta juuni lõpu seisuga on 0,9905 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -10,4%. Fondi kogu puhasväärtus on 118,5 miljonit eurot. NAVi langust mõjutas peamiselt kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus aasta keskel. EPRA NRV 2023. aasta juuni lõpu seisuga on 1,0208 eurot osaku kohta, mis tähendab -11,8% langust viimase kuuga.

2023. aasta juuni lõpus viis portfelli uued hindamised läbi sõltumatu kinnisvarahindaja Colliers. 30. juuni 2023 seisuga kahanes Baltic Horizon Fundi portfelli õiglane väärtus 255,7 miljoni euroni (31.detsember 2022: 268,9 miljonit eurot). Võrreldes varasemate hindamistega mõjutasid portfelli väärtuse muutust peamiselt väljumise kapitalisatsioonimäärade ja kaalutud keskmise kapitalihinna (WACC) ülespoole korrigeerimine intressimäärade (EURIBOR) tõusu tõttu 2023. I poolaastal. Hindamiste kokkuvõte avaldatakse fondi kodulehel. Täpsem info avaldatakse poolaasta vahearuandes.

2023. aasta juuni auditeerimata konsolideeritud üüritulu võrreldes eelmise kuuga veidi vähenes 1,4 miljoni euroni (1,6 miljonit eurot 2023. aasta mais). Vähenemine on peamiselt seotud Duetto ärihoonete müügiga. Fond arvestas 2023. aasta juunis auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumiks 13,8 miljonit eurot.

2023. aasta juuni lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 18,2 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Fond plaanib lunastada esimese osa võlakirjadest 7,5 miljoni euro ulatuses 1. augustil 2023.

30. juuni 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 278,8 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com