Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta mai lõpu seisuga on 1,1049 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -1,2%. Fondi kogu puhasväärtus on 132,2 miljonit eurot. NAVi langust mõjutas peamiselt Duetto müügitehingu kajastamine. EPRA NRV 2023. aasta mai lõpu seisuga on 1,1575 eurot osaku kohta, mis tähendab -1,0% langust viimase kuuga.

Fondi 2023. aasta mai auditeerimata konsolideeritud üüritulu kasvas eelmise kuuga võrreldes 1,6 miljoni euroni (1,3 miljonit eurot 2023. aasta aprillis). Fond kajastas 2023. aasta mai kuus auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 1,5 miljonit eurot.

2023. aasta mai lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 2,4 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,2 miljonit eurot Galerija Centrsi ankurüürniku sisustustöödele. Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

31. mai 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 314,5 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com