Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta märtsi lõpu seisuga on 1,1156 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,1%. Fondi kogu puhasväärtus on 133,5 miljonit eurot. EPRA NRV 2023. aasta märtsi lõpu seisuga on 1,1668 eurot osaku kohta, mis tähendab -1,3% langust viimase kuuga.

Fondi 2023. aasta märtsi auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,4 miljoni euroni (1,4 miljonit eurot 2023. aasta veebruaris). Neto üüritulu on indekseerimise toel võrreldes 2023. aasta veebruariga kasvanud 3,0%. BH Domus PRO UAB osaluse müügitehing toimus 6. märts 2023, seetõttu mõjutavad ainult kuue päeva Domus Pro tegevustulemused 2023. aasta märtsi puhasrenditulu. Fond kajastas 2023. aasta märtsi kuus auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,5 miljonit eurot.

2023. aasta märtsi lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 7,5 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,1 miljonit eurot Galerija Centrsi toiduhalli käimasolevasse renoveerimisse ja 0,1 miljonit eurot Meraki üürniku sisustustöödele. Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

31. märts 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 321,3 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com