Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta septembri lõpu seisuga on 0,9862 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga püsis samal tasandil (31. august 2023: 0,9863 eurot). Fondi kogu puhasväärtus on 118,0 miljonit eurot. EPRA NRV 2023. aasta septembri lõpu seisuga on 1,0195 eurot osaku kohta.

2023. aasta septembri auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,0 miljoni euroni, mis näitab vähest langust võrreldes eelmise kuuga (1,1 miljonit eurot 2023. aasta augustis). Fond teenis 2023. aasta esimese üheksa kuuga konsolideeritud üüritulu 11,7 miljonit eurot. Võrreldav netoüüritulu kasvas 4,9% 10,2 miljoni euroni (2022. aasta üheksa kuud: 9,7 miljonit eurot). Võrdlusandmed ei sisalda 2023. aastal müüdud Domus PRO ja Duetto puhast üüritulu. Fond kajastas 2023. aasta septembris auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 0,04 miljonit eurot.

Fond sõlmis septembris 10-aastase lepingu Europa kaubanduskeskuse uue ankurrentnikuga, väljaüüritava pinna suuruseks on 1,9 tuhat ruutmeetrit.  

2023. aasta septembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 7,9 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,4 miljonit eurot renoveerimisprojektidesse, millest suurim summa investeeriti Galerija Centrsi uue ankurrentniku Arket sisustustöödele. Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

30. september 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 269,5 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com