Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta veebruari lõpu seisuga on 1,1145 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -0,28%. Fondi kogu puhasväärtus on 133,3 miljonit eurot. NAVi langust mõjutas peamiselt Domus Pro müügitehingu kajastamine. NAVi kasvatas peaaegu samaväärselt rahavoogude tuletisinstrumentide bilansiline väärtuse muutus. EPRA NRV 2023. aasta veebruari lõpu seisuga on 1,1819 eurot osaku kohta, mis tähendab -0,73% langust viimase kuuga.

Fondi 2023. aasta veebruari auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,4 miljoni euroni (1,4 miljonit eurot 2023. aasta jaanuaris). Neto üüritulu on indekseerimise toel võrreldes 2023. aasta jaanuariga kasvanud 2,8%. Fond kajastas 2023. aasta veebruari kuus auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 0,9 miljonit eurot.

2023. aasta veebruari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 6,7 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,3 miljonit eurot Galerija Centrsi toiduhalli käimasolevasse renoveerimisse. Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

28. veebruar 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 344,5 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com