Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2024. aasta veebruari lõpu seisuga on 0,9126 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas 0,1%. Fondi kogu puhasväärtus on 109,2 miljonit eurot (31. jaanuar 2024: 109,1 eurot). NAVi kerget kasvu mõjutasid paranenud renditulud. EPRA NRV 2024. aasta veebruari lõpu seisuga on 0,9541 eurot osaku kohta.

Fond teenis 2024. aasta jaanuaris konsolideeritud puhast renditulu 1,0 miljonit eurot (31. jaanuar 2024: 0,8 miljonit eurot). Puhta renditulu kasvu põhjustasid peamiselt aasta alguses toimunud indekseerimised, mida kohaldati veebruaris suurema osa üürnike suhtes. Veebruaris sõlmis Fond Europa ostukeskuses kokku 1 037 m2, Meraki büroohoones 454 m2 ning pikendas Northstaris neljaks aastaks 1 170 m2 ulatuses rendilepinguid.

2024. aasta veebruari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 4,4 miljonit eurot (31. jaanuar 2024: 5,5 miljonit eurot). 29. veebruar 2024 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht kahanes 260,0 miljoni euroni (31. jaanuar 2024: 261,1 miljonit eurot). Fond tegi 2024. aasta veebruaris võlakirjaomanikele kupongimakse summas 1,1 miljonit eurot.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, FacebookX ja YouTube keskkondades.