Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon Fondi (Fond) fondivalitseja informeerib turutegemise lepingu lõpetamisest Orion Securities UAB-ga. Lepingu kehtivuse viimane päev on 31. juuli 2017.

Turutegemise leping sõlmiti 2016. a. augustis pärast Fondi osakute esmast avalikku pakkumist eesmärgiga suurendada Fondi osakute likviidsust Nasdaq Tallinna börsil. Fondivalitseja lõpetas lepingu, kuna Fondi osakute täiendavate avalike pakkumiste tulemusena on Fondi investorite hulk ning osakute kauplemise aktiivsus kasvanud ning seetõttu ei ole vajalik kahe turutegijaga Tallinna börsil jätkata.  

Turutegemise lepingud Swedbank AS-iga likviidsuse pakkumiseks Nasdaq Tallinna turul ja Mangold Fondkimission AB-ga likviidsuse pakkumiseks Nasdaq Stockholmi turul on jätkuvalt kehtivad.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com