Fondivalitseja informeerib Baltic Horizon Fondi (Fond) uute osakute emiteerimise lõpuleviimisest CA i Estland AB-le mitteavaliku pakkumisena seoses Postimaja kaubanduskeskuse omandamisega, millest anti turule teada 27. detsembril 2017. Kokku emiteeriti 1,716,456 uut osakut (Uued Osakud), mis vastab brutosummas 2 349 999.91 eurole, mis on Fondile tasutud.

Uued Osakud emiteeriti kooskõlas Fondi reeglitega hinnaga, mis vastab Fondi osaku viimase puhasväärtusele, s.o. hinnaga, mis vastab Fondi osaku puhasväärtusele jaanuar 2018 seisuga (EUR 1,3691).

Uute osakute emiteerimise tulemusena on Fondi Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud osakute koguarv 79,157,094 (varasemalt 77,440,638 osakut). 

Fondivalitseja on esitanud taotluse Uute Osakute kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com