Baltic Horizon Fond teatab täna oma 2022. aasta ESG aastaaruande avaldamisest.

Baltic Horizon tegi ESG strateegiaga algust 2019. aastal ning järgnevatel aastatel on fond hoolimata keerulisest majanduskeskkonnast suurendanud oma ambitsioonikust, viies oma jõupingutused vastavusse Northern Horizon Capitali kontserni süsinikuneutraalsuse eesmärkidega 2030. aastaks ja viimaste aruandluseeskirjadega.

„Baltic Horizon Fondi tegevus on üles ehitatud eesmärgiga pakkuda investoritele väärtust. Usume, et ainus viis pikaajalise väärtuse loomise tagamiseks on äritegevuse korraldamine rahaliselt, keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil. 2021. aastal alustasime ettevalmistusi aruandluse ELi taksonoomiaga vastavusse viimiseks ja 2022. aastal tegime täieliku ELi taksonoomiaga vastavusse viimise hinnangu, mis on andnud meile veelgi põhjalikuma ülevaate oma varade ja tegevuste kohta ning arusaama poliitikate ja protseduuride parimate tavade kriteeriumite kohta,“ kommenteeris Baltic Horizon Fondi fondihaldur Tarmo Karotam.

Fondi ESG strateegia keskendub järgmistele põhielementidele:

  • Vastutustundlikud investeeringud – ESG tegurid lõimitakse investeerimisstrateegiatesse ja investeerimisotsuste tegemisel võetakse arvesse jätkusuutlikkuse riske.
  • Sotsiaalne väärtus – meie eesmärk on pakkuda kõigile oma sidusrühmadele kõrgeimaid heaolustandardeid ja panustada kohalikesse kogukondadesse.
  • Keskkonnamõju – keskendume mitte ainult süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele, vaid ka energia tarbimise optimeerimisele, taastuvatele energiaallikatele üleminekule ja kõigi võimalike kinnisvaraga seotud saasteallikate vähendamisele.
  • Juhtimine – püüame saavutada aruandluses ja poliitikates läbipaistvust ja kõrgeimaid standardeid, ajakohastades seega pidevalt ettevõtte poliitikaid ja raamistikke, mis põhinevad uusimatel soovitustel ja aruandlusstandarditel, näiteks jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määrus (SFDR).

ESG tulemuslikkus 2022. aastal

2022. aastal osales Baltic Horizon Fond neljandat korda GRESBi kinnisvarahinnangus. Fond sai hindamisel 83 punkti 100st ning saavutas nelja tärni hinnangu (viiest võimalikust), ületades sellega eesmärki saavutada kolme tärni tase.

Pärast jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määruse (SFDR) artikli 8 allkirjastamist 2021. aastal viis Baltic Horizon 2022. aastal läbi ELi taksonoomiaga vastavusse viimise hinnangu, et määrata kindlaks portfelli kestlike tegevuste protsent.

2022. aasta teisel poolel, kui energiahinnad järsult tõusid, algatas fond mitu ennetavat meedet energiatarbimise viivitamatuks vähendamiseks. Jaemüügivarade energiatarbimist vähendati edukalt 9-15%. Sarnaseid pingutusi tehti ka büroohoonetes. Need jõupingutused mõjutasid samuti 2022. aasta kasvuhoonegaaside koguheidet, mis oli 27% väiksem kui 2021. aastal.

Raport on lisatud teate manusena ning on kättesaadav inglise keeles fondi koduleheküljel https://www.baltichorizon.com/esg/.

Raporti eestikeelne tõlge tehakse Baltic Horizon Fondi koduleheküljel https://www.baltichorizon.com/et/esg/ kättesaadavaks hiljemalt 24. juulil 2023.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manus