Baltic Horizon Fund avaldas ESG aastaaruande.

„Muutlikust majanduskeskkonnast hoolimata keskendusime ka 2021. aastal tugevalt keskkonna-, sotsiaalsetele ja juhtimisteemadele (ESG) ning seadsime nendega seoses omale järgmisteks aastateks nõudlikumad ja ulatuslikumad eesmärgid,“ rääkis fondijuht Tarmo Karotam. „Me usume, et pikaajaline väärtusloome peab tuginema kindlalt kestlikkusele ja heale juhtimistavale, ning sellepärast hõlmavad lühi- ja pikaajalised kestliku arengu eesmärgid nüüd ka sotsiaalseid ja äriühingu juhtimisega seotud aspekte.“

ESG aastaaruande tähtsaimad punktid on järgmised:

  • 2021. aastal otsustati klassifitseerida Baltic Horizon jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määruse artikli 8 kohase fondina, mis edendab muude omaduste hulgas keskkonna- ja sotsiaalseid omadusi ning mida loetakse heleroheliseks fondiks.
  • 2021. aasta GRESB kinnisvarahinnangus saavutas Baltic Horizon 70 punkti ja säilitas kahetärnise reitingu.
  • 2021. aastal said kõik Baltic Horizoni kontorivarad sertifitseerimisprogrammi BREEAM In-use raames hindeks „hea“ või „väga hea“.
  • 2021. aastal müüs Baltic Horizon G4Si peakorteri. Otsuse tegemisel arvestati ka hoone kestlikkust ja madalat energiatõhususe klassi (EPC G).
  • Baltic Horizon on edukalt liikumas süsinikuneutraalsuse eesmärgi täitmise poole ja paigaldas 2021. aastal Domus Pro katusele suure, 222 kW võimsusega päikeseelektrijaama, mis peaks katma 6–8 protsenti pargi aastasest elektrivajadusest ja kasutab taastuvenergia tootmiseks katusepinda.
  • 2021. aastal allkirjastas Baltic Horizon strateegilise partnerluslepingu Inbalance’i võrguga elektrisõidukite laadimispunktide teenuse osutamiseks oma kontorite juures. 2021. aastal paigaldati Vilniuse hoonete (Duetto ja North Star) juurde laadimispunktid.
  • 2021. aasta olulisim sotsiaalvaldkonna tegevus oli rentnike aitamine pandeemia mõjuga toimetulemisel. Baltic Horizon hindas COVID-19 mõju iga rentniku tegevusele liikumiskeelu ajal ning tegi kõige rohkem mõjutatud rentnikele soodustusi, kaitstes ühtlasi osakuomanike ja teiste huvirühmade parimaid huve.

Raport on lisatud teate manusena ning on kättesaadav inglise keeles fondi koduleheküljel https://www.baltichorizon.com/esg-commitment/.

Raporti eestikeelne tõlge tehakse Baltic Horizon Fondi koduleheküljel https://www.baltichorizon.com/et/meie-puhendumus-esg/ kättesaadavaks hiljemalt 25. juulil 2022.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manus