Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi fondivalitseja (edaspidi: Fondivalitseja) kutsub käesolevaga kokku Baltic Horizon Fondi (edaspidi: Fond) osakuomanike üldkoosoleku, mis toimub 17. mail 2017 algusega kell 08:30 (CET). Koosolek toimub Epicenter Stockholm´is, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, Rootsi.

Osakuomanike üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Fondi reeglite punktidest 10.4 ja 10.6 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1.

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

Fondi osakuomanike üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1.     Fondi 2016.a majandusaasta ja I kvartali aruande ülevaade;

2.     Fondi portfelli ülevaade;

3.     Uute osakute avaliku pakkumise info.

Palume Fondi osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused Fondivalitseja e-maili aadressile tarmo.karotam@nh-cap.com hiljemalt 10. maiks 2017.a. Fondivalitseja vastab küsimustele e-maili teel või üldkoosoleku ajal.

ÜLDKOOSOLEKUL OSALEMISEGA SEOTUD TEAVE:

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimele on vastavalt Fondi osakuomanike registrile registreeritud Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 7. mai 2017.a. kell 23:59 (GMT +3).

Palume üldkoosolekul osalejatel esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart). Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal palume esitada isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri inglise keeles (teate lisaks nr 1 on volikirja näidis). Juhul kui osakuomanik on juriidiline isik, palume esitada inglise keelsed dokumendid, mis tõendavad osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Juhime tähelepanu, et teatud juhtudel võib olla vajalik dokumendi notariaalne või apostilliga kinnitamine. Lisaks üldkoosolekule originaaldokumentide kaasavõtmisele palume osakuomanikel saata info soovist koosolekul osaleda ja eelnimetatud dokumentide koopiad Fondivalitseja e-maili aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 10. maiks 2017, et hõlbustada sujuvat registreerimise protsessi üldkoosolekul. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist üldkoosolekul.

Lisa 1: Volikirja näidis üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks           

Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com