Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS viib ellu mitmeid leevendusmeetmeid, mis keskenduvad kõige haavatavamate, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatest üürnike rahaliste raskuste leevendamisele, peamiselt jaemüügisektoris, kelle tegevust on pandeemia ja Balti riikide valitsuste rakendatud piirangud nakkuse leviku vähendamiseks kõige rängemalt mõjutanud. „COVID-19 viiruse levik põhjustab ettevõtetele ja kogukondadele enneolematut kahju kogu maailmas, meie koduturgude väljavaated Baltikumis on samaväärselt keerulised. Baltic Horizon Fondi on investeerinud mitmed Balti jae- ja institutsionaalsed investorid, mistõttu soovime anda ka oma panuse, et aidata ettevõtetel sellest kriisist üle saada,“ ütles Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.

Järgmised leevendusmeetmed jõustuvad 1. aprillil 2020:

1. Üürimakse edasilükkamine 90 päevaks (3 kuuks), mida võib pikendada sõltuvalt pandeemia edasisest arengust ning valitsuste piirangutest. Juhul kui valitsus on loobunud teatavate teenustasude kogumisest, võetakse seda samuti arvesse.

2. Üürnikel saab olema võimalus tulevikus arutada ning kokku leppida individuaalne maksegraafik edasilükatud üürimaksete tasumiseks pärast pikendatud tähtaega.

3. Kõigist üüri edasilükkamisest tulenevatest trahvidest ja intressidest loobumine.

Abikõlblikkus ja eeltingimused määratakse fondivalitseja poolt iga üürniku jaoks eraldi, võttes arvesse piiravate meetmete muutuvat olemust ja Balti riikide valitsuste kehtestatud finantsstiimuleid.

Ehkki need meetmed on praeguse kriisi valguses suunatud peamiselt väiksematele kõige haavatavamatele üürnikele, jätkame aktiivset dialoogi ka meie ankurüürnikega ning kaalume individuaalselt erinevaid võimalusi, kuidas neid sel raskel perioodil toetada. Üürnikke, keda COVID-19 viiruse puhang vähem mõjutab, kutsutakse üles oma kohustusi vastavalt üürilepingule täitma. Lisainfot saadetakse üürnikele lähipäevil.

Samal ajal jätkab Baltic Horizon Fond oma klientide, koostööpartnerite ja investorite teenindamist meie parimate võimaluste piires, täites nii oma kohustust aidata piirkonnal kriisist üle saada.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com