8. mail 2023 avaldatud börsiteate kohaselt plaanib Baltic Horizon Fond 8. mail 2023 emiteeritud võlakirjad lõpliku lunastustähtajaga 8. mail 2028 (ISIN-kood EE3300003235; Võlakirjad) osaliselt lunastada ühe aasta jooksul alates võlakirjade emiteerimise kuupäevast.  Vastavalt 15. märtsil 2024 võlakirjaomanike poolt heakskiidetud Võlakirjade tingimuste muudatusele pikendati ennetähtaegse lunastamise tähtaega Võlakirjadele nimiväärtusega 8,000,000 eurot 8. juulini 2024.

Käesolevaga annab Baltic Horizon Fond teada, et plaanib lunastada teise osa võlakirjadest 4 499 997,60 euro ulatuses 8. aprillil 2024. Lunastamine plaanitakse läbi viia võlakirjade nimiväärtuse vähendamise teel ning uus nimiväärtus oleks 71 428,57 eurot ühe võlakirja kohta. Investoritele väljamakstav summa ühe Võlakirja kohta on 10 978 eurot. Enne lunastamist on võlakirjade nominaalsumma kokku 34 499 997 eurot ja pärast lunastamist oleks nominaalsumma kokku 29 999 999,40 eurot. Võlakirjaomanike nimekiri fikseeritakse 28. märtsi 2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, FacebookX ja YouTube keskkondades.