Fondivalitseja teatas 9. mail 2017 Baltic Horizon Fondi (Fond) uute Fondi osakute täiendava avaliku pakkumise ja noteerimisprospekti (Prospekt) registreerimisest Finantsinspektsioonis ja uute Fondi osakute avalikust pakkumisest. 22. mail 2017 registreeris Finantsinspektsioon Prospekti lisa seoses Fondi investeerimisplaani ja finantsinformatsiooni täiendamisega. 

Fondivalitseja on otsustanud, pärast konsulteerimist pakkumise korraldajate ja müügipartneriga, pikendada pakkumisperioodi, andmaks rahvusvahelistele investoritele piisavalt aega märkimiseks. Täna, 31. mail 2017 registreeris Finantsinspektsioon teise Prospekti lisa, mille sisuks on järgmised muudatused:

·        Pikendada Fondi osakute pakkumisperioodi ja muuta sellega seotud olulisi kuupäevasid;

·        Muuta pakkumise osaku hinda selliselt, et see vastaks Fondi osaku puhasväärtusele 31. mai 2017 seisuga;

·        Uuendada ülaltoodud muudatuste valguses Prospekti kokkuvõtte sektsioone C11 („Kauplemisele võtmine“) ja E3 („Pakkumise tingimuste kirjeldus“).

Uus pakutavate osakute hind arvutatakse ja avaldatakse hiljemalt 15. juunil 2017 Fondi veebilehel (www.baltichorizon.com) ning Nasdaq Tallinna börsi (www.nasdaqbaltic.com/market/) ja Nasdaq Stockholmi börsi (http://www.nasdaqomxnordic.com/) kaudu. Uus pakutavate osakute hind ei ületa 1.3450 eurot.

Uus pakkumisperiood on 9. mai 2017 kuni 20. juuni 2017 kell 15:00 (CET). Seoses sellega uuendati Prospekti lisas ka osakute jaotamise, arveldamise ja kauplemisele võtmise kuupäevasid.

Prospekti lisa koos selle eesti, soome, rootsi ja taani keelsete kokkuvõtetega avaldatakse elektrooniliselt Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee) ja Fondi veebilehel (www.baltichorizon.com). Investor võib paluda Prospekti lisa ja kokkvõtte saatmist elektrooniliselt tema poolt antud e-posti aadressile, saates e-kirja aadressil estonia@nh-cap.com, samuti Prospekti ja selle kokkuvõtte paberkandjal üleandmist Fondivalitseja aadressil Tornimäe 2, 10145, Tallinn.

UUENDATUD KUUPÄEVAD

·        20. juunil 2017 märkimisperiood lõpeb;

·        hiljemalt 21. juunil 2017 otsustab Fondivalitseja Pakkumise Osakute jaotamise;

·        eeldatavalt 26. juunil 2017 kantakse osakud investorite või nende nimel tegutseva isiku väärtpaberikontodele iga investori poolt märgitud osakute ostuhinna makse vastu;

·        eeldatavalt 26. juunil 2017 või sellele lähedasel kuupäeval noteeritakse Pakkumise Osakud Nasdaq Tallinna börsil;

·        eeldatavalt 30. juunil 2017 või sellele lähedasel kuupäeval on Pakkumise Osakute  esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 31. mail 2017 kell 14:38 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.