20. juunil 2017 kell 15:00 (Kesk-Euroopa aja järgi) lõppes Baltic Horizon Fund (Fond) täiendavate osakute avalik pakkumine. Kokku märgiti 7 397 027 uut osakut (Uued Osakud), mis vastab brutosummas 9 843 963,53 eurole.

Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Fondi fondivalitseja otsustas jaotada kõigile investoritele märgitud osakud täies ulatuses.

Uute osakute pakkumise tulemusena suureneb Fondi osakute koguarv 7 397 027 võrra, st. Fondi osakute koguarvuks on pärast täiendavate osakute Eesti Väärtpaberite Keskregistris registreerimist 64 655 870 osakut.  

Fondijuht Tarmo Karotam’i kommentaar: „Me oleme rahul pakkumise tulemusega ning plaanime paigutada kaasatud kapitali uutesse objektidesse Baltikumi pealinnades esimesel võimalusel. Antud kolmas kapitali kaasamise ring lubab fondil kasvatada oma bruto varasid 200 miljoni euroni, hajutades nii portfelli ning parandades fondi opereerimise efektiivsust. Viimase 12 kuu jooksul on fond kaasanud oma Baltikumi ärikinnisvara strateegia jaoks kapitali ligikaudu 60 miljonit eurot. Investoritel, kellel polnud võimalik lõpule viia oma märkimisprotsessi juunis, saavad oma investeeringud tulevikus teha kas Stockholmi või Tallinna börside järelturul. Fondi meeskond jätkab olemasoleva portfelli aktiivset juhtimist omades jätkuvalt eesmärki maksta kvartaalseid dividende oma investoritele.“

OLULISED KUUPÄEVAD

·        eeldatavalt hiljemalt 21. juunil 2017 registreeritakse Uued Osakud Eesti Väärtpaberite Keskregistris;

·        eeldatavalt 26. juunil või sellele lähedasel kuupäeval kantakse osakud investorite või nende nimel tegutseva isiku väärtpaberikontodele iga investori poolt märgitud osakute ostuhinna makse vastu;

·        eeldatavalt 26. juunil 2017 on esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsil;

·        eeldatavalt 30. juunil 2017 või sellele lähedasel kuupäeval on esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 21. juunil 2017 kell 12:31 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.