30. novembril 2016 kell 13:00 (Eesti aja järgi) lõppes Baltic Horizon Fund (Fond) täiendavate osakute avalik pakkumine. Kokku märgiti 15 285 593 uut osakut (Uued Osakud), mis vastab brutosummas 20 568 294 eurole.

Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Fondi fondivalitseja otsustas jaotada kõigile investoritele märgitud osakud täies ulatuses. Fondivalitseja otsustas mitte kasutada uute osakute arvu suurendamise võimalust (inglise keeles Upsizing Option). Uute osakute pakkumise tulemusena suureneb Fondi osakute koguarv 15 285 593 võrra, st. Fondi osakute koguarvuks on pärast täiendavate osakute Eesti Väärtpaberite Keskregistris registreerimist 57 264 743 osakut.  

Fondijuht Tarmo Karotam’e kommentaar: „Oleme rahul fondi selle aasta teise avaliku pakkumise tulemustega ning eriti hea meel on näha, et üle 4000 uue investori on üles näidanud usaldust Baltic Horizoni investeerimisstrateegia suhtes. Seoses investorbaasi sel tasemel laienemisega Balti mere regioonis, usume samuti, et oleme oluliselt suurendanud fondi osaku likviidsust börsil. Mitmed atraktiivsed investeerimisobjektid on silmapiiril ning seetõttu loodame kaasatud rahale lähiajal paigutuse leida.“

Catella Corporate Finance AB Martin Malhotra: „Baltic Horizon‘i eesmärgiks oli antud avaliku pakkumisega saavutada lai regionaalne investorbaas ja suurendada osakuomanike koguarvu. Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste tulemusena tekkinud ebakindlus turgudel mõjutas pakkumist ning seda eriti Skandinaavias. Siiski, paljud uued investorid osalesid pakkumises ühes praeguste osanikega kes samuti märkisid uusi osakuid. Edasivaadates, ootame Baltic Horizoni noteerimist Nasdaq Stockholmi börsil esimese fondina alternatiivfondide nimekirjas.“

Nasdaq Stockholmi börs kiitis 30. novembril 2016 heaks Fondivalitseja taotluse noteerida Fondi osakud Nasdaq Stockholmi alternatiivfondide nimekirjas.

OLULISED KUUPÄEVAD

·        eeldatavalt 01. detsembril 2016 registreeritakse Uued Osakud Eesti Väärtpaberite Keskregistris;

·        eeldatavalt 05. detsembril 2016 või sellele lähedasel kuupäeval kantakse Uued Osakud investorite poolt ostukorraldustes märgitud kontodele maksete vastu;

·        eeldatavalt 05. detsembril 2016 on esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsil;

·        eeldatavalt 08. detsembril 2016 või sellele lähedasel kuupäeval on esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil.

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6.juuli 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT, pärast noteerimist saab Fondi börsitähiseks  NASDAQ Stockholm börsil NHCBHFFS.

Fondivalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, mis omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com