21. detsembril 2023. aastal toimus Tallinnas, Eestis, Baltic Horizon Fondi osakuomanike ja Rootsi hoidmistunnistuse (edaspidi „SDR“) omanike (edaspidi koos „Investorid“) erakorralise üldkoosoleku korduskoosolek.

Korduskoosolek kutsuti kokku, sest algsel erakorralisel üldkoosolekul 6. detsembril 2023 aastal ei tulnud kokku vajalikku kvoorumit. Kooskõlas Baltic Horizon Fondi reeglite punktiga 10.11 on korduskoosolekul võimalik otsus vastu võtta olenemata koosolekul esindatud häälte arvust, kui fondi reeglites pole kirjeldatud teisiti.

Koosolekule registreerus 6 Investorit, kellele kuulub 16,432,830 osakut/SDR-i, mis esindavad 13,74% kogu häälte arvust.

Koosoleku päevakorras oli otsustada uute nõukogu liikmete valimine, neile makstav tasu ning seniste nõukogu liikmete tagasikutsumine.

Üldkoosolek otsustas:

  1. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Reimo Hammerberg tähtajatult alates 1. jaanuarist 2024.

Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 99,9% koosolekul esindatud häältest.

  1. Kinnitada Reimo Hammerbergile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks 16,000 EUR aastas.

 Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 99,9% koosolekul esindatud häältest.

  1. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Monica Hammer tähtajatult alates 1. jaanuarist 2024.

 Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 99,4% koosolekul esindatud häältest.

  1. Kinnitada Monica Hammerile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks 11,000 EUR aastas.

 Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 99,4% koosolekul esindatud häältest. Otsusele anti üks vastuhääl.

  1. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Per V. Jenster tähtajatult alates 1. jaanuarist 2024.

 Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 99,9% koosolekul esindatud häältest. Otsusele anti üks vastuhääl.

  1. Kinnitada Per V. Jenster ile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks 11,000 EUR aastas.

 Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 99,9% koosolekul esindatud häältest.

  1. Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Raivo Vare, Andris Kraujins ja Per Moller, kelle volituste kehtivuse viimane päev on 31. detsembril 2023.

Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 99,9% koosolekul esindatud häältest.

Üks koosolekule registreeritud investor ei osalenud hääletamisel.

Koosoleku salvestus on leitav siin.

Koosoleku protokoll tehakse kättesaadavaks seitsme päeva jooksul Baltic Horizon Fondi kodulehekülje vahendusel.   

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, FacebookX ja YouTube keskkondades.