1. septembril 2016 avaldas Baltic Horizon Fond (edaspidi “Fond”) 2016. aasta esimese poolaasta konsolideeritud auditeerimata tulemused seisuga 30. juuni 2016. Sellele järgnes Fondi finantsaruannete ülevaatamine audiitorite poolt. Fondivalitseja juhatus annab teada, et audiitorite poolt ülevaatamise tulemusena on korrigeeritud Fondi esimese poolaasta konsolideeritud finantsseisundiaruannet ja konsolideeritud rahavoogude aruannet. Ülevaadatud finantsaruanded ja kokkuvõte korrigeerimistest on lisatud käesolevale teatele.

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juuli 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT.

Fondivalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, mis omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com