Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS teatas 08. novembril 2016 börsile Finantsinspektsioonis avaliku pakkumise ja noteerimisprospekti registreerimisest kuni 31,131,000 uue Baltic Horizon Fondi osaku pakkumiseks. Fondi uute osakute arv võib suureneda veel 22,279,000 võrra, s.t. kuni 59,410,000 uue osakuni (Uued Osakud), kui Fondivalitseja otsustab kasutada Suurendamise Võimalust (inglise keeles Upsizing Option).

Vastavalt prospekti tingimustele on Uute Osakute hind võrdne Fondi osaku puhasväärtusega seisuga 31. oktoober 2016 kuid mitte rohkem kui 1.37 eurot Uue Osaku kohta. Baltic Horizon fondi osaku puhasväärtus 31. oktoobri 2016 seisuga on 1.3456 eurot. Seega on Uute Osakute hind 1.3456 eurot osaku kohta. Uute Osakute pakkumise hind on võrdväärne nii jaeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele.

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juuli 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT.

Fondivalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, mis omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com