Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS teatas 31. mail 2017 Baltic Horizon Fondi (Fond) uute Fondi osakute (Uued Osakud) täiendava avaliku pakkumise ja noteerimisprospekti lisa registreerimisest Finantsinspektsioonis, millega pikendati pakkumise perioodi ning sellest tulenevalt muudeti ka Uute Osakute hinda selliselt, et see võrdub Fondi osaku puhasväärtusega 31. mai 2017 seisuga, kuid mitte rohkem kui 1.345 eurot osaku kohta.

Fondi osaku puhasväärtus 31. mai 2017 seisuga on 1.3308 eurot. Seega on Uute Osakute hind 1.3308 eurot osaku kohta. Uute Osakute pakkumise hind on ühesugune nii jaeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 12. juunil 2017 kell 20:34 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.