11. juunil 2019 toimus Tallinnas, Eestis Baltic Horizon Fondi osakuomanike korralise üldkoosoleku korduskoosolek.

Korduskoosolek kutsuti kokku, sest algsel üldkoosolekul 21. mail 2019 ei tulnud kokku vajalikku kvoorumit. Kooskõlas Baltic Horizon Fondi reeglite punktiga 10.11 on korduskoosolekul võimalik otsus vastu võtta hoolimata koosolekul esindatud häälte arvust, kui Fondi reeglites pole kirjeldatud teisiti.

Osakuomanikud otsustasid pikendada nõukogu liikme David Bergendahl´i volitusi määramata tähtajaks.

Otsuse poolt pikendada nõukogu liikme David Bergendahl´i volitusi määramata tähtajaks hääletas 100% koosolekul esindatud häältest (198,220 häält). Otsusele vastuhääli ei antud. Seega oli otsus vastuvõetud.  

Koosolekul esitatud ettekanne on lisatud teate manusena. Koosoleku protokoll tehakse kättesaadavaks seitsme päeva jooksul Baltic Horizon Fondi kodulehekülje vahendusel.   

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.       
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manus