Vastuseks COVID-19 puhangule on Northern Horizon Capital AS, Baltic Horizon Fondi (edaspidi Fond) fondivalitseja võtnud kindlakäelisi meetmeid pandeemiast tulenevate riskide juhtimiseks ja avalikkuse, meie üürnike, töötajate ja partnerite ohutuse tagamiseks. Jälgime tähelepanelikult haiguspuhanguga seotud arenguid ning rakendame hoolikalt WHO ja riiklike tervisametite juhiseid. Baltic Horizon Fond hoiab kõiki oma sidusrühmi kursis kõige olulisemate Fondi tegevustega ning on võtnud eesmärgiks tagada, et teeme kõik endast oleneva tõkestamaks viiruse edasist levikut, tagada meie tegevuse järjepidevus ja minimeerida riskid investoritele.

Oleme tunnistajaks olulistele muutustele ärikeskkonnas kogu Baltikumis ja arvame, et häired majanduses püsivad ka lähiajal. Kõik kolm Balti riiki on reageerinud COVID-19 leviku aeglustamiseks erinevate meetmetega ja kuulutanud välja finantstoetuse programmid, mis aitavad ettevõtetel tulla toime pandeemia tagajärjel tekkinud kahjudega.

  • Leedu on algatanud kogu oma territooriumil karantiini kuni 30. märtsini. Kaubanduskeskused jäävad avatuks, kuid valitsuse otsusega on igasugune jaemüük peatatud, välja arvatud toidukaubad, apteegid ja teatavad muud tarvilikud tarbed.
  • Lätis ei ole valitsus jaemüügikeelde kehtestanud, seega kaubanduskeskused jäävad avatuks, kuid klientide voolu olulise languse tõttu täheldame, et vähem oluliste kaupade kauplused vähendavad vabatahtlikult tööaega või peatavad ajutiselt tegevuse.
  • Eestis, nagu ka Lätis, jäävad kaubanduskeskused avatuks, ehkki suur osa üürnikke, eriti tarbekaupade kategoorias, on peatanud ajutiselt tegevuse.

Samal ajal näitavad meie naabruskonna kaubanduskeskuste ankur-toidupoed suurenenud jaemüüke ja tulusid. Kontorites on enamik meie üürnikke vahetanud tavapärase kontori kaugtöö vastu ja piiranud ärireise, kuid hooned on endiselt avatud ja täielikult töövalmis. Peame muutuvat olukorda arvestades aktiivset dialoogi oma üürnikega, kuid praegu jäävad kõik üürikohustused kehtima ja sissetulekud laekuvad vastavalt kehtivatele üürilepingutele. Nakatumisohu vähendamiseks on kõigil meie kinnistutel kasutusele võetud täiendavad ohutusmeetmed, nagu ruumide sage puhastamine ja desinfitseerimine, suurem ventilatsioonivõime ja üldsuse teadlikkuse tõstmise algatused.

Baltic Horizon Fondi ja investorite riskide edasiseks maandamiseks ning pikaajaliste huvide kaitsmiseks on kasutusele võetud ka järgmised meetmed:

  • Meil ​​on aktiivsed suhtluskanalid oma üürnike ja kinnisvarahalduritega, kes teavitavad meid regulaarselt meetmetest, mida nad oma äritegevuse järjepidevuse tagamiseks teostavad. Oleme kokku leppinud korrapärastes rentnike tegevuste kaardistamises COVID-19-ga seotud probleemide osas.
  • Oleme pöördunud arendajate ja ehitusettevõtete poole, et meid viivitamatult teavitada katkestustest materjalide tarneahelas või muudest võimalikest viivitustest arendusprojektides. Siiani pole ühtegi sellist teadet.
  • Fondil on piisavalt likviidsuspuhvrit, et täita ajutiste likviidsuspuudujääkide korral rahalisi kohustusi.
  • Teostame pidevalt võlakohustuste stressitesti, et saaksime õigeaegselt vajalikke meetmeid rakendada.
  • Fondivalitseja on võtnud kasutusele täiendavaid meetmeid Fondi võtmeisikute kaitsmiseks ja järjepidevuse tagamiseks: kõik töötajad töötavad eemalt, kõik tööreisid on peatatud, õigusjärglus on üle vaadatud ja ajakohastatud.
  • Enamikel meie raamatupidamis- ja fondihaldusteenuste pakkujatel ning audiitorfirmadel on vajalikud meetmed katkematu äritegevuse järjepidevuse tagamiseks karantiini korral.

Ehkki pandeemia kogu majanduslikku mõju on veel vara hinnata, on sellel tõenäoliselt Fondi 2020. aasta tulemustele üldine negatiivne mõju. Sellegipoolest usume, et meie hajutatud portfell, juhtivad koostööpartnerid, kindel bilanss ja kogenud meeskond saavad sellest erakordsest ajast üle ning kaitsevad fondi portfelli pikaajalist väärtust investoritele.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com