Baltic Horizon Fund taotles 21. juunil 2024 avaldatud kirjaliku hääletusprotsessiga võlakirjainvestorite nõusolekut vabastamaks end võlakirjade üldtingimuste punktis 13.13 sätestatud kohustusest ning andmaks nõusoleku seada BH Meraki UAB varadele teise järjekoha hüpoteek, et tagada väline finantseerimine seoses Baltic Horizon Fundi poolt emiteeritud 42 miljoni euro väärtuses 5-aastase tähtajaga muutuva intressimääraga võlakirjadega, mille lunastustähtaeg on 2028. aastal (ISIN EE3300003235, Võlakirjad).

Kirjalikust hääletusprotsessist olid õigustatud osa võtma investorid, kelle nimele oli Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Võlakirju 20. juuni 2024 seisuga (Investorid). Vastava teate saatis Investoritele 21. juunil 2024 võlakirjaomanikke esindav agent Triniti Collateral Agent IX OÜ. Kirjalikus hääletusprotsessis osalesid Investorid, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 29 999 999,40 eurot, mis on 100% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Seega saab lugeda otsuse vastuvõtmiseks vajaliku kvooruminõude täidetuks.

Investorid hääletasid üksmeelselt otsuse poolt, mille järgi vabastavad Investorid Baltic Horizon Fondi võlakirjade üldtingimuste punktis 13.13 sätestatud kohustusest ning annavad nõusoleku, mis võimaldaks välise finantseerimise tagamiseks seada BH Meraki UAB varadele teise järjekoha hüpoteek.

Seega saavutati kirjaliku menetluse teel otsuse vastuvõtmiseks vajalik poolthäälte enamus ja Investorid võtsid otsuse vastu.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, FacebookX ja YouTube keskkondades.