Baltic Horizon Fund taotles 6. juulil 2020 avaldatud kirjaliku hääletusprotsessiga ajutist omakapitali suhtarvu puudutava finantskinnituse alandamist võlakirjade tingimustes (Tingimused) seoses Baltic Horizon Fondi 50 miljoni euro väärtuses emiteeritud 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjadega, mille lunastustähtaeg on 2023. aastal (ISIN EE3300111467; Võlakirjad). Kirjalikus hääletusprotsessist olid õigustatud osa võtma investorid, kelle nimele oli Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Võlakirju 3. juuli 2020 seisuga (Investorid). Vastava teate saatis Investoritele 6. juulil 2020 võlakirjaomanikke esindav agent Intertrust (Sweden) AB (Agent).

Kokku osalesid Tingimuste muutmise kirjalikus hääletusprotsessis Investorid, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 31,202 miljonit eurot, mis on 62,40% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Seega saavutati otsuse kirjalikuks vastuvõtmiseks vajalik kvoorum.

Hääletuses osalenud Investorite hulgast hääletasid Investorid, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 21,33 miljonit eurot, mis moodustab 68,36 % kõigi hääletuses osalenud Võlakirjade nimiväärtusest, alljärgneva otsuse poolt:

  1. muuta Tingimuste punktis 11.3.1(a) sätestatud kohustust kuni 31.juulini 2021 ning sõnastada see järgmiselt:

    a. Grupi Omakapitali suhtarv on kakskümmend viis (25) protsenti või kõrgem; (Tingimustes inglise keeles: (a) the Equity Ratio of the Group is twenty five (25) per cent. or greater;)

  1. 1.augustil 2021 muutub punkti 11.3.1(a) sõnastus automaatselt ning taastatakse selle algne sõnastus nagu sätestatud algsetes Tingimustes, s.o:
  1. Grupi Omakapitali suhtarv on kolmkümmend viis (35) protsenti või kõrgem. (Tingimustes inglise keeles: (a) the Equity Ratio of the Group is thirty five (35) per cent. or greater.)

Seega saavutati kirjaliku menetluse teel otsuse vastuvõtmiseks vajalik poolthäälte enamus ja Investorid võtsid otsuse vastu.
Vastuvõetud otsus on vastavalt Tingimuste punktile 14.12 siduv kõigile Investoritele sõltumata sellest, kas nad osalesid hääletuses, hääletasid otsuse vastu või jätsid hääletamata.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com 

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.     
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com