Northern Horizon Capital AS teatab käesolevaga, et Baltic Horizon Fund on sõlminud turutegemise teenuslepingu Sedermera Corporate Finance AB-ga („Sedermera“), kes asub täitma turutegija kohustusi eesmärgiga tagada Baltic Horizon Fundi Rootsi hoidmistunnistuste („SDR“) likviidsus. Lepingu kohaselt pakub Sedermera likviidsust nii ostu kui müügi poole pealt vähemalt 85% kauplemise ajast Nasdaq Stockholmi börsil („Nasdaq Stockholm“). Turutegemisega alustatakse alates esimesest päevast, mil SDR-d on kaubeldavad Nasdaq Stockholmi börsil. Esimesest SDR-ide kauplemispäevast teavitatakse eraldi ja see sõltub Nasdaq Stockholmilt kinnituse saamisest osas, mis puudutab turutegemise korraldust.

Ligikaudu 92% Baltic Horizon Fundi osakutest („Osakud“), mida hoiti Euroclear Rootsis, konverteeriti SDR-de pakkumisperioodi jooksul SDR-deks. Osakuomanikel, kelle Osakuid hoitakse endiselt Euroclear Rootsi juures, on võimalus need konverteerida SDR-deks kuni oktoobri lõpuni, pärast mida määrab Euroclear Rootsi müügiagendi, kes müüb Osakud ja maksab välja saadud tulu (millest on maha arvatud müügikulud ja kõik kohaldatavad maksud) vastava Rootsi Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole. Sellise müügi hind võib erineda praegusest Nasdaq Tallinna börsil kaubeldavate Osakute turuhinnast. Täpsem informatsioon konverteerimise kohta on leitav siit.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com